Nasza działalność polega na kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem.
Świadczymy usługi na zlecenie właścicieli nieruchomości. Zapewniamy większe zyski z wynajmu, dbamy o bezpieczeństwo, rozwiązujemy wszystkie problemy z wynajmem i przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z jego obsługą oraz pozyskaniem Klienta.

Swoim obszarem działania obejmujemy miasto Inowrocław i jego okolice (do 50 km). Bardzo dobrze znamy lokalny rynek mieszkań i domów na wynajem. Wiemy czego oczekują najemcy i wiemy w jaki sposób im to zapewnić.

Dzięki praktyce w zarządzaniu nieruchomościami jesteśmy w stanie zaoferować unikalną, kompleksową i wyjątkowo profesjonalną obsługę.

Naszą misją jest zapewnienie całkowicie bezproblemowego najmu oraz odciążenie właściciela z wszystkich obowiązków, które są z nim związane. Jednocześnie staramy się zwiększyć przychód z najmu gwarantując spokój i bezpieczeństwo finansowe właściciela.

OPIS USŁUGI:
Zarządzanie najmem to usługa polegająca na całkowitym wyręczeniu właściciela nieruchomości z wszystkich obowiązków związanych z jego obsługą. Zakres działania tej usługi jest bardzo szeroki i różnorodny i zależy od specyfiki powierzonej nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb i wymagań właściciela.

W dużym uproszczeniu realizacja zarządzania najmem wygląda w następujący sposób:

    1. Przyjęcie mieszkania pod zarządzanie
    • określenie wymagań i oczekiwań właściciela
    • wybór grupy docelowej osób, które będą wynajmować nieruchomość
    • przygotowanie najlepszej strategii wynajmu
    • podpisanie umowy o zarządzanie

    2. Przygotowanie mieszkania do wynajmu
    • fachowe doradztwo dotyczące wyglądu mieszkania i wspólne z właścicielem ustalenie działań zwiększających atrakcyjność nieruchomości
    • realizacja działań w zakresie przygotowania nieruchomości do wynajęcia
    • przygotowanie profesjonalnej oferty wynajmu
    • indywidualnie dobrany marketing i szeroka kampania reklamowa oferty pozwalająca na uzyskanie wysokich stawek za wynajem
    • kontakt z dostawcami mediów oraz administracją mieszkania

    3. Wynajęcie mieszkania
    • prezentacja mieszkania osobom zainteresowanym
    • wybór odpowiedniego najemcy i jego weryfikacja
    • przygotowanie oraz zawarcie profesjonalnej
    • bezpiecznej i zgodnej z prawem umowy najmu
    • przekazanie najemcy mieszkania

    4. Bieżąca obsługa najmu
    • reprezentowanie właściciela we wszystkich kontaktach z najemcami (jesteśmy mobilni i reagujemy na każde zgłoszenie najemcy 24/7)
    • rozwiązywanie wszystkich problemów wynikłych w trakcie trwania umowy
    • sprawne i szybkie usuwanie awarii i nieprawidłowości w procesie wynajmu
    • rozliczanie bieżących płatności i w razie konieczności szybkie reagowanie
    • ciągły nadzór i okresowe sprawdzanie mieszkania podczas trwania umowy

    5. Zakończenie najmu
    • końcowe rozliczenie z najemcami
    • dopilnowanie, aby lokal zwrócony został w stanie niepogorszonym

Gdy kończy się okres najmu cały proces przygotowania mieszkania, jego wynajęcia i późniejszej obsługi jest powtarzany. Zawierając odpowiednie umowy, zapewniamy sobie czas na poszukiwanie nowego najemcy dokładając wszelkich starań, aby ograniczyć ryzyko pustostanów.