4 KĄTY NIERUCHOMOŚCI to kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Oferujemy administrowanie i zarządzanie oraz pełną obsługę techniczną i księgową Państwa nieruchomości.
Nasze usługi świadczymy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności: Inowrocław, Janikowo, Pakość, Kruszwica, Strzelno, Piechcin, Barcin, Żnin, Mogilno oraz miasta ościenne.
Zapraszamy do współpracy właścicieli nieruchomości oraz Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.

Zapewniamy rzetelną obsługę w zakresie:

    • Optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości,
    • Obsługi administracyjnej nieruchomości,
    • Obsługi technicznej nieruchomości,
    • Obsługi księgowo-finansowej nieruchomości,
    • Nowoczesnej technologii w zarządzaniu nieruchomościami.

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości:

    • Optymalizacja kosztów zużycia energii cieplnej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej wielkości zamówionej mocy,
    • Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej grupy taryfowej, dobór wielkości mocy umownej, wybór sprzedawcy energii elektrycznej,
    • Optymalizacja kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody użytkowej – analiza treści zawartych umów, analiza zużycia wody, analiza strat wody,
    • Optymalizacja kosztów zużycia stanu technicznego nieruchomości – rzetelne i profesjonalne przeglądy budynków.

Obsługa administracyjna nieruchomości:

    • Zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów: wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wywozu nieczystości,
    • Odczyty wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz gazu,
    • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości,
    • Negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia budynków,
    • Zwoływanie, przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
    • Pomoc w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych,
    • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej „na zewnątrz”:
        ◦ Reprezentacja Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
        ◦ Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa techniczna nieruchomości:

    • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
    • Roczna kontrola stanu technicznego budynku,
    • Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku,
    • Przegląd instalacji gazowej,
    • Przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
    • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
    • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz negocjowanie cen,
    • Zlecenie i kontrola konserwacji, modernizacji oraz remontów budynków,
    • Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych.