4 KĄTY NIERUCHOMOŚCI to kompleksowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Oferujemy komercjalizację nieruchomości, administrowanie i zarządzanie oraz pełną obsługę techniczną i księgową Państwa nieruchomości.

Nasze usługi świadczymy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności następujące miasta: Inowrocław, Pakość, Janikowo, Strzelno, Kruszwica, Piechcin, Barcin, Żnin, Mogilno oraz miasta ościenne.

W przypadku zakupu nieruchomości komercyjnych głównym motywem zakupu jest szybka stopa zwrotu z inwestycji – ROI. 4 KĄTY NIERUCHOMOŚCI to licencjonowany zarządca posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, który w profesjonalny sposób zajmie się Państwa nieruchomościami dzięki czemu proces komercjalizacji nieruchomości nie będzie trwał latami, a odpowiednia stopa zwrotu z inwestycji umożliwi Państwu inwestowanie w kolejne nieruchomości.

Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie:
    • Optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości,
    • Obsługi administracyjnej nieruchomości,
    • Obsługi technicznej nieruchomości,
    • Obsługi księgowo-finansowej nieruchomości,
    • Nowoczesnej technologii w zarządzaniu nieruchomościami.

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości:
    • Optymalizacja kosztów zużycia energii cieplnej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej wielkości zamówionej mocy,
    • Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej grupy taryfowej, dobór wielkości mocy umownej, wybór sprzedawcy energii elektrycznej,
    • Optymalizacja kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody użytkowej – analiza treści zawartych umów, analiza zużycia wody, analiza strat wody,
    • Optymalizacja kosztów zużycia stanu technicznego nieruchomości – rzetelne i profesjonalne przeglądy budynków.

Obsługa administracyjna nieruchomości:
    • Negocjowanie i zawieranie umów najmu,
    • Zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów: wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wywozu nieczystości,
    • Rozliczanie oraz odczyty wodomierzy, liczników energii elektrycznej i gazu dla poszczególnych najemców,
    • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych oraz parkingach,
    • Negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia budynków,
    • Pomoc w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz termomodernizacyjnych,
    • Reprezentowanie przedsiębiorstwa w relacjach z najemcami oraz urzędami.

Obsługa techniczna nieruchomości:
    • Zlecenie i kontrola konserwacji, modernizacji oraz remontów budynków,
    • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
    • Roczna kontrola stanu technicznego budynku,
    • Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku,
    • Przegląd instalacji gazowej,
    • Przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
    • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
    • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz negocjowanie cen,
    • Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych.

Obsługa księgowo-finansowa nieruchomości:
    • Rozliczanie oraz egzekwowanie od najemców opłat z tytułu umów najmu,
    • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów oraz kontrahentami,
    • Obsługa rachunków bankowych,
    • Monitorowanie i windykacja należności (wezwania do zapłaty, ugody),
    • Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością,
    • Sporządzanie sprawozdań finansowych.