4 KĄTY NIERUCHOMOŚCI to kompleksowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Oferujemy komercjalizację nieruchomości, administrowanie i zarządzanie oraz pełną obsługę techniczną i księgową Państwa nieruchomości.

Nasze usługi świadczymy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności następujące miasta: Inowrocław, Pakość, Janikowo, Strzelno, Kruszwica, Piechcin, Barcin, Żnin, Mogilno oraz miasta ościenne.

W przypadku zakupu nieruchomości komercyjnych głównym motywem zakupu jest szybka stopa zwrotu z inwestycji – ROI. 4 KĄTY NIERUCHOMOŚCI to licencjonowany zarządca posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, który w profesjonalny sposób zajmie się Państwa nieruchomościami dzięki czemu proces komercjalizacji nieruchomości nie będzie trwał latami, a odpowiednia stopa zwrotu z inwestycji umożliwi Państwu inwestowanie w kolejne nieruchomości.

Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie:

 • optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości,

 • obsługi administracyjnej nieruchomości,

 • obsługi technicznej nieruchomości,

 • obsługi księgowo-finansowej nieruchomości,

 • nowoczesnej technologii w zarządzaniu nieruchomościami.

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości:

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii cieplnej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej wielkości zamówionej mocy,

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej grupy taryfowej, dobór wielkości mocy umownej, wybór sprzedawcy energii elektrycznej,

 • Optymalizacja kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody użytkowej – analiza treści zawartych umów, analiza zużycia wody, analiza strat wody,

 • Optymalizacja kosztów zużycia stanu technicznego nieruchomości – rzetelne i profesjonalne przeglądy budynków.

Obsługa administracyjna nieruchomości:

 • Negocjowanie i zawieranie umów najmu,

 • Zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów: wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wywozu nieczystości,

 • Rozliczanie oraz odczyty wodomierzy, liczników energii elektrycznej i gazu dla poszczególnych najemców,

 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych oraz parkingach,

 • Negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia budynków,

 • Pomoc w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz termomodernizacyjnych,

 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa w relacjach z najemcami oraz urzędami.

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • Zlecenie i kontrola konserwacji, modernizacji oraz remontów budynków,

 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,

 • Roczna kontrola stanu technicznego budynku,

 • Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku,

 • Przegląd instalacji gazowej,

 • Przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),

 • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej,

 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz negocjowanie cen,

 • Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych.

Obsługa księgowo-finansowa nieruchomości:

 • Rozliczanie oraz egzekwowanie od najemców opłat z tytułu umów najmu,

 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów oraz kontrahentami,

 • Obsługa rachunków bankowych,

 • Monitorowanie i windykacja należności (wezwania do zapłaty, ugody),

 • Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością,

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.