4 KĄTY NIERUCHOMOŚCI to kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Oferujemy administrowanie i zarządzanie oraz pełną obsługę techniczną i księgową Państwa nieruchomości.

Nasze usługi świadczymy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności: Inowrocław, Janikowo, Pakość, Kruszwica, Strzelno, Piechcin, Barcin, Żnin, Mogilno oraz miasta ościenne.

Zapraszamy do współpracy właścicieli nieruchomości oraz Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.

Zapewniamy rzetelną obsługę w zakresie:

 • optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości,

 • obsługi administracyjnej nieruchomości,

 • obsługi technicznej nieruchomości,

 • obsługi księgowo-finansowej nieruchomości,

 • nowoczesnej technologii w zarządzaniu nieruchomościami.

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości:

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii cieplnej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej wielkości zamówionej mocy,

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej grupy taryfowej, dobór wielkości mocy umownej, wybór sprzedawcy energii elektrycznej,

 • Optymalizacja kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody użytkowej – analiza treści zawartych umów, analiza zużycia wody, analiza strat wody,

 • Optymalizacja kosztów zużycia stanu technicznego nieruchomości – rzetelne i profesjonalne przeglądy budynków.

Obsługa administracyjna nieruchomości:

 • Zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów: wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wywozu nieczystości,

 • Odczyty wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz gazu,

 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości,

 • Negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia budynków,

 • Zwoływanie, przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

 • Pomoc w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych,

 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej „na zewnątrz”:

  • Reprezentacja Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,

  • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,

 • Roczna kontrola stanu technicznego budynku,

 • Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku,

 • Przegląd instalacji gazowej,

 • Przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),

 • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej,

 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz negocjowanie cen,

 • Zlecenie i kontrola konserwacji, modernizacji oraz remontów budynków,

 • Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych.